میز گردان کپسول CNG

rotary table


طراحی و ساخت دستگاه میز گردان کپسول CNG  

 

و دستگاه های ورودی و خروجی ، مکمل خط کانوایر تولید کپسول CNG


سال طراحی :1387


بهره بردار : صنایع دفاع