طرحی نو و ابتکاری برای برش اتوماتیک کاغذ

 


برش کاغذ ، گلاسه و مقوا

 

برش 1000 برگ - دهنه کار گیر 80 سانتی متر


سال طراحی :1381

 

به دلیل واردات بی رویه از چین و عدم حمایت سازمانهای مربوطه طرح به تولید نرسید ، در صورت مساعد بودن شرایط طرح آماده


تولید انبوه است.