نوارنقاله بارگیری

نوار نقاله تخلیه و بارگیری

کانوایر شیبدار با تنظیم ارتفاع هیدرولیکی

 

طراحی و ساخت منحصر به فرد شرکت پژوهشگران

 

1 - عرض کانوایر بنا به سفارش میتواند تا 120 سانتیمتر باشد و

طول آن نیز تا 15 متر

( با لحاظ شدن شرایط خاص تا متراژ بیشتر نیز امکان پذیر می باشد )

2 - کانوایر دارای جک هیدرولیکی بوده و از ارتفاع 2 تا 6 متر را

پوشش می دهد

( در صورت سفارش ارتفاع کمتر یا بیشتر نیز امکان پذیر است )

3 - دارای چرخهای بزرگ جهت سهولت حرکت و چرخش 180

درجه چرخها به لحاظ جابه جایی آسان در کمترین فضا

4 - برق تک فاز

5 - دارای استواری و استحکام خوب و ایمن

6 - تمام مشخصات ذکر شده سفارشی می باشد و به میل کارفرما قابل تغییر است