منیپولیتور

 

    manipulator

مدلهای مختلف منیپولیتور


 

 منیپولیتور زمینی ( ثابت )

      (سیستم پنوماتیک - نصب زمین)

       شعاع کاری - نوع گریپر - مقدار بار وزنی جهت جا به جایی

        در جدول ذکر شده و برخی موارد سفارشی است

      

 

       
 منیپولیتور زمینی  ( ریلی )

   (سیستم پنوماتیک - نصب زمین)

       شعاع کاری - نوع گریپر - مقدار بار وزنی جهت جا به جایی

        در جدول ذکر شده و برخی موارد سفارشی است

 

 

 

 

 

 منیپولیتور سقفی  (ثابت)

  (سیستم پنوماتیک - نصب هوایی)

       شعاع کاری - نوع گریپر - مقدار بار وزنی جهت جا به جایی

        در جدول ذکر شده و برخی موارد سفارشی است


 

 

 

 

 

 3- منیپولیتور سقفی (ریلی)

   (سیستم پنوماتیک - نصب هوایی)

       شعاع کاری - نوع گریپر - مقدار بار وزنی جهت جا به جایی

        در جدول ذکر شده و برخی موارد سفارشی است

 

 

 

 

 

 


بالانسر در 3 مدل :

1- مکاترونیک

2- فنری ( کورس 2 متر - وزن 10 الی 150 کیلو گرم )

3- پنوماتیک (فقط جهت اطلاع)

  شعاع کاری - نوع گریپر - مقدار بار وزنی جهت جا به جایی

        در جدول ذکر شده و برخی موارد سفارشی است


 

 


 

 

2- منیپولیتور هیدرولیکی ثابت و  متحرک

 

 

 

صرفا جهت اطلاع (در حیطه کاری شرکت نیست)


مشخصات مهم منیپولیتور  :

 

 1- ترمز های ایمنی جهت محورهای چرخشی

 

 2- سیستم ایمن به هنگام قطع برق ( در صورت قطع برق و نیروهای محرک، بار رها نمی شود)

 

 3- سیستم ایمن به هنگام قطع اتصالات  (هیدرولیک-پنوماتیک)

 

 4- منبع تغذیه اضطراری( Accumulator)

 

 5- امکان چرخش تا 360 - 340 درجه در برخی مدلها

 

 6- گیریپر ، بار بلند شده از سطح زمین  را حتی به صورت عمدی رها نمی کند  (گریپر فقط درمحل قرار باز می شود)


 

منیپولیتور زمینی

 

منیپولیتور  سقفی و ریلی


 

 

 

بالانسر زمینی و سقفی

 

 

 

 

 بالانسر زمینی و سقفی (ثابت و ریلی) از نظر استراکچر

متفاوت هستند و هر دو در صورت سفارش امکان بالانس

وزن 10 الی 300 کیلو را دارا می باشند  .

 

 

 

 

 

منیپولیتور پنوماتیک