انعطاف پذیر Flexible

نقاله هاي انعطاف پذير(Flexible roller conveyor )

 

نقاله اي است كه از يك سري غلطك كه در دو ريل با قابليت تغيير طول و مسیر قرار

گرفته اند تشكيل شده است ، كه اجسام مي توانندبصورت دستي ، با نيروي جاذبه

(وزني) حمل شوند .


انطباق بيشتر با شرايط كاربري و امكان ايجاد مسير با طول هاي متغير ودلخواه

با خميدگي هاي مورد نياز مسير .