کانوایر

برای مشاهده انواع کانوایر به منوی کاتالوگ مراجعه فرمایید


کانوایر ( conveyor ) نوار نقاله - جا به جایی کالا و دستگاه انتقال مواد ، کلماتی آشنایی هستند که ما به کار می بریم


امروزه کانوایرها نقشی اساسی در کارخانه ها دارند در جهت سهولت و سرعت انجام کار


در واقع یک مجموعه بزرگ در صورتی میتواند تیراژ روزانه و منظم مطلوبی داشته باشد که از تکنولوژی روز و بهینه شده به


همراه اتوماسیونی مناسب شرایط تولیدی خود را دارا باشد.


گسترش دامنه کاربرد و استفاده از فناوریهای جدید باعث شده تا نحوه عملکرد و مکانیزمهای متفاوتی برای کانوایرها توسط


مهندسان وضع و بکار گرفته شود اما بطور کلی اکثر کانوایرها با استفاده از یک الکتروموتور محوری را به حرکت در می‌آورند


که عمدتاً درامی ( یک استوانه که از طریق اصطکاک تسمه‌ای را به حرکت در می‌آورد) به آن متصل است در دیگر سوی آن


درام هرزگردی با استفاده از تسمه یا زنجیر حلقه‌ای را می سازد که می‌توان با قرار دادن اجسام یا مواد آنها را از یک نقطه


به نقطه دیگر منتقل نمود.