کانوایر بازویی Drag

نوار نقاله بازويي (Drag conveyor)

 

نقاله اي است كه سطح انتقال دهنده آن از يك يا چند رشته

زنجير تشكيل شده است كه بازو ها به آن وصل شده اند.


خصوصيات :


1-       در مسيرهاي عمودي يا با شيب تند قابل استفاده است .

2-       جهت حمل بشكه ، جعبه و كيسه مناسب است.

3-       بار را مي تواند به طرف بالا يا پايين حمل كند.

4-      بصورت اتوماتيك بار را خالي مي كند .

5-      سرعت زنجير آن در حدود 30 تا 60 سانتي متر بر دقيقه است.