خط رنگ و کانوایر

خط رنگ

تجهیزات خط رنگ پژوهشگران


خط رنگ الکترواستاتیک

خط رنگ پودری و مایع

کابین پاشش

کوره پخت

کابین و مخازن شستشو

گان پاشش و سایکلون


 

مراحل مختلف خط رنگ به زبان ساده :


 

 
مرحله اول - شستشو به دو روش انجام میشود :
 

                  1- شستشوی غوطه وری ( دیپ )
                   
                   قطعات کوچک به حالت دستی و قطعات بزرگ با ریل هوایی و جرثقیل، یا کانوایر

                   هوایی در مخازن غوطه ور شده و شستشو میشوند .

                   مخازن استیل و گالوانیزه دارای مواد و محلول های سرد و گرم ،جهت شستشو
 
                  هستند تا اینکه قطعات پس از تمیز شدن و چربی زدایی و آبکشی آماده پاشش

                   رنگ شوند .

                     
           

 
 
 
               2 - شستشو اسپری در کابین

 


  

                     قطعات در ابتدای خط توسط اپراتور به روی هنگرهای کانوایر هوایی آویزان شده و 

                     سپس توسط کانوایر به داخل کابین شستشو رفته و تمام مراحل اتوماتیک انجام

                     می شود و بعد توسط کانوایر به مرحله بعدی (کوره خشک کن)  می روند

 

 

 

 
 
مرحله دوم - کوره خشک کن
                             
                       پس از مرحله شستشو قبل از ورود به کابین رنگ باید قطعات کاملا خشک شوند
 
                                           
                   قطعاتی که به کانوایر هوایی آویزان بودند و از کابین شستشو بیرون آمدند در ادامه 

                   همان خط کانوایر هوایی، وارد کوره خشک کن می شوند و پس از خروج از کوره                    

                   وارد مرحله پاشش رنگ می شوند.

                          
                  البته در صورتی که تیراژ تولید کم باشد می توانیم با صرف زمان ،قطعات را در

                  محیط خشک کنیم
          
                                                 

 
 مرحله سوم- کابین و گان پاشش رنگ

                    این مرحله نیز می تواند به دو صورت باشد

                      1- پاشش دستی توسط اپراتور

                      2- پاشش اتومات توسط ربات
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  


  - سایکلون و منو سایکلون
 
                   سایکلون مکمل همان کابین پاشش مرحله سوم است 

                   جهت جمع آوری رنگهای پراکنده در کابین و بازیافت و استفاده مجدد از آن

                    
         


 
 


 
 
 
 
 
 
 
  
 


مرحله چهارم - کوره پخت رنگ

                        1- کوره کانوایری
 
                        در ادامه همان کانوایر هوایی که از کابین پاشش رنگ خارج می شود

                       وارد کوره پخت می شود و پس از طی مسافت چند متری در کوره ،عمل

                        پخت رنگ انجام می شود

 
 
 
 

 
 

 
 


 
 

 


             
             2- کوره باکسی

                            در صورتی که تیراژ تولید کم باشد می توانیم از کوره باکسی استفاده کنیم


                               جهت خشک شدن قطعات شسته شده و سهولت در چیدمان ،و ورود و

                              خروج مجموعه قطعات رنگ شده به داخل کوره می توانیم از دو گاری و

                               ریل استفاده کنیم