طراحی و ساخت پانچ کاغذ

 

 

سوراخ کردن کاغذ ، مقوا و گلاسه


مته های 4 الی 10 میلیمتر


به تعداد 700 برگ ( 50 میلیمتر عمق )


قابل استفاده در صحافی ها (جهت سوراخکاری تقویم ، ساک و پاکت تبلیغاتی)


 خلاصه خدمات انجام شده و  لیست مشتریان ما