بالابرهای خاصطراحی و ساخت بالابرهای خاص

 

1- سیار


2- کم جا


3- تک ستون

 

4- تناژ بالا           (برای مشاهده اینجا کلیک کنید)

 

5- هیدرولیک

 

6- گیربکسی 


7- کانوایر بالابر     (برای مشاهده اینجا کلیک کنید)


 

خصوصیات :1- لحاظ کردن تمام شرایط ایمنی حتی در بار گذاری غیر مجاز


2- طراحی بر اساس تعاریف و شرایط محیطی و دیگر نیازهای اعلام شده

 

 

 

لیست پروژه های انجام  شده و نصب شده با نام و مشخصات  مشتریان ما

                           (برای مشاهده اینجا کلیک کنید)