دستگاه مونتاژ الکتروموتور شناور

پروژه طراحی و ساخت دستگاه تولید و مونتاژ انواع الکتروپمپ های شناور.

 

دستگاه برای مونتاژ قطعات و جوش ورق بدنه و فلنچ دو سر الکتروموتور در سایزهای مختلف می باشد.

 

شرکت بهره بردار : فارس شناور محور

 

 

سال طراحی : 1389