میز گردان کپسول CNG


rotary table

طراحی و ساخت دستگاه میز گردان کپسول CNG  

 

و دستگاه های ورودی و خروجی ، مکمل خط کانوایر تولید کپسول CNG

 

سال طراحی :1387

 

بهره بردار : صنایع دفاع