منیپولیتور CNG

manipulator CNG

 

طراحی منیپولیتور

 

طرح مبتکرانه و ایمن (گریپر فقط درمحل قرار باز می شود)

 

در صورت قطع برق و نیروهای محرک، بار رها نمی شود.

 

شعاع پوشش دهی 2 متر - برای وزن 350kg  - زاویه آزادی بازو 80 درجه .

 

بلند کردن بار از زمین  تا ارتفاع 2 متر

 

چرخش 350 درجه

 

گیریپر مخصوص کپسول CNG 

 

سال طراحی : 1387

 

بهره بردار : صنایع دفاع


خلاصه خدمات انجام شده و  لیست مشتریان ما