چراغ راهنما آینه

 side mirror indicator

 

 

طراحی و تولید انبوه چراغ راهنمای آینه

 

چراغی باریک در صنعت خودرو با ضخامت 5 میل

 

سال طراحی :  1383