طرحی نو و ابتکاری برای برش اتوماتیک کاغذ

برش کاغذ ، گلاسه و مقوا 

 

برش 1000 برگ - دهنه کار گیر 80 سانتی متر

 

سال طراحی :1381

 

به دلیل واردات بی رویه از چین و عدم حمایت سازمانهای مربوطه طرح به تولید نرسید ، در صورت مساعد بودن شرایط طرح آماده

 

تولید انبوه است.